11. Medikolegal Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu

Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD (Anabilim Dalı) öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Bilge ve Genel Cerrahi AD öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Geçim’in düzenleme kurulunda yer aldığı 11. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu 5 Aralık 2019 tarihinde Morfoloji Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi.
 
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik, Adli Tıp AD öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Bilge, Türk Tabipler birliği Başkanı ve Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji AD, El Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın birer açış konuşması yaptığı Sempozyuma çok sayıda öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlisi ve öğrenciler katıldı.
 
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik tarafından Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.
 
Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumlarının düzenlenmesinde çok büyük katkıları olan Prof. Dr. Yaşar Bilge, sağlık alanındaki toplam kalitenin göstergelerinden biri olan denetim unsurunun, bir parçasının da tıpta uygulama hatalarını önlemek için düzenledikleri etkinlikler olduğunu belirtti.
 
Prof. Dr. Yaşar Bilge konuşmasında, “ilk yardım ve acil tıp uygulamasındaki yetersizlikler, denetimsizlik insanı yalnızlaştırır, suçluluk duygusu yaratır. Buna bağlı olarak sorunlar derinleşir” vurgusu yaparak düzenledikleri Sempozyumun, bu sorunun çözümüne katkı sağladığının altını çizdi.
 
Acil Servis başvurularında, triyaj uygulamalarında sorunlar gözlendiğini belirten Prof. Dr. Bilge, bu sorunların çözülmesi noktasında işbirliğine dayalı bir sistemin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.
 
Sempozyumda, “Acil Tıp Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”, “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Malpraktis Olasılığı ve Riskler”, “Hastane Acil Servis Başvurularında Malpraktsi Olasılığı ve Riskler”, “Acil Tıp Uygulamalarında Hemşire Sorumluluğu”, “Acil Tıp Uygulamalarında Delil Değerlendirmesi”, “Acil Olguların Hukuki Değerlendirilmesi” başlıklı sunumlar yapıldı.
 
Fotoğraflar >>>