7. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu

Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumları

10.12.2015

08.30-09.00 Kayıt

09.00-09.15 Açılış, İstiklal Marşı, Saygı Duruşu

Dekan Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk: Tıp Fakültesi Dekanı

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş: Ankara Üniversitesi Rektörü

09.15-09.30 ARA

09.30-12.00  KOLAYLAŞTIRICI: Postoperatif Komplikasyonların Önlenmesi

Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Panelistler:

1. Genel cerrahi pratiğinde tıbbi uygulama hataları Prof Dr Mustafa Öncel Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

2.Tıpta finansman sorunu ve güncel tıp uygulamalarına yansıması Prof. Dr. Ethem Geçim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 3. Hatalı tıbbi uygulamalardan kaynaklanan ölümlerde, cezai sorumluluk, yargısal kararlardaki yaklaşımlar" Gürsel Yalvaç- Yargıtay  12. Ceza Dairesi Üyesi   

 

12.0-13.00 ARA

13.00-15.00  
Prof. Dr. Yaşar Bilge Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1.İdari hatalardan malpraktise SEPSİS Prof. Dr. Necmettin Ünal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2.Sepsis vakalarında tıpta uygulama hataları Prof. Dr. Hüseyin Öz Medipol  Üniversitesi Tıp Fakültesi

3.Sepsis yönetiminde yapılan tıbbi hataları. Doç Dr Mesut Yılmaz Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

4.Hastane enfeksiyonlarında adli tıp yaklaşımı . Doç Dr Ümit Gündoğmuş   Adli Tıp Kurumu 

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Yaşar Bilge

Prof. Dr. Ethem Geçim

Prof. Dr. Necmettin Ünal 

İletişim :  Prof. Dr. Yaşar Bilge 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Tel:0312-5956646
e-ileti:
ybilge@medicine.ankara.edu.tr