Telefon: .

Ankara Yerimiz

2014-08-21

Tıpta Uygulama Hataları 4

Mediko Legal Düzlem Tıpta Uygulama Hataları

MEDİKOLEGAL DÜZLEMDE TIPTA UYGULAMA HATALARI

Prof. Dr. Yaşar Bilge
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ethem Geçim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

22 ARALIK 2013 SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI

Sayfa Yorumları

Yorum Ekleyin