Telefon: .

Ankara Yerimiz

video

Video Galeri

12. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu

Tartışma 2

Hastane enfeksiyonlarında adli tıp yaklaşımı Doç Dr Ümit Gündoğmuş

Sepsis vakalarında tıpta uygulama hataları Prof Dr Hüseyin Öz

Sepsis yönetiminde yapılan tıbbi hataları Doç Dr Mesut Yılmaz

İdari hatalardan malpraktise SEPSİS Prof Dr Necmettin Ünal

Tartışma

Hatalı tıbbi uygulamalardan ...

Tıpta finansman sorunu ve ...

Genel cerrahi pratiğinde ...

Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu

Adli Tıp Uygulamaları