Telefon: .

Ankara Yerimiz

Bildirimler

2014-07-13

Tıpta Uygulama Hatalarının Sınırları

Mediko Legal Düzlem Tıpta Uygulama Hataları

Firma ve ihtiyaca özel çözümlerin yanında , firmaların büyük çoğunluğunun kurumsal profesyonel web sitesi

2014-07-13

Yenidoğan Sarılığı, Kernikterus Ve Medikolegal Uygulamalar

Mediko Legal Düzlem Tıpta Uygulama Hataları

Sağlıklı yenidoğan bebeklerin %60’dan fazlasında yaşamın ilk haftasında hiperbilirubinemi (HB) görülmektedir.

2014-08-16

Perinatal Asfikside Medikolegal Uygulamalar

Mediko Legal Düzlem Tıpta Uygulama Hataları

Firmanız Ankara'da ise , web sitenizi yayınlayan sunucu da Ankara'da olmalı

2014-08-21

Yenidoğanın Brakial Pleksus Paralizi Sorunları

Mediko Legal Düzlem Tıpta Uygulama Hataları

Yenidoğanın Brakial Pleksus Paralizi Sorunları Ve Medikolegal Sorunlar