Telefon: .

Ankara Yerimiz

"Yenidoğan" etiketli sayfalar

2014-08-21

Yenidoğanın Brakial Pleksus Paralizi Sorunları

Mediko Legal Düzlem

Yenidoğanın Brakial Pleksus Paralizi Sorunları Ve Medikolegal Sorunlar

2014-07-13

Yenidoğan Sarılığı, Kernikterus Ve Medikolegal Uygulamalar

Mediko Legal Düzlem

Sağlıklı yenidoğan bebeklerin %60’dan fazlasında yaşamın ilk haftasında hiperbilirubinemi (HB) görülmektedir.